O nás Historie Členové výboru Oddíly všestrannosti Příspěvky Nabídka pronájmu Kontakt

T.J. Sokol Hronov

Oddíl rodiče a děti

Cvičitelé: Marcela Valášková, Hana Dlhopolcová

Popis oddílu:

Cvičení je pro děti od 2 do 4 let. S sebou oblečení na cvičení a obuv určenou do tělocvičny.

Cvičení je věnováno všestrannému rozvoji pohybu a rovnováhy. Využíváme tělocvičné nářadí a řadu dalších pomůcek. Cvičení je doplňováno básničkami a písničkami s pohybem.

Děti společně s dospělým utužují vzájemný vztah a důvěru. Postupně si budují vztahy se svými vrstevníky a učí se vzájemné spolupráci a respektování stanovených pravidel. Náplň hodin je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí a respektuje zásady zdravého pohybu a specifika daného věku.

Kdy cvičíme:

Cvičíme vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30

Zájemci o cvičení mohou kdykoliv navštívit cvičební hodinu bez předchozí domluvy a zapojit se. Další informace sdělí cvičitelé po skončení hodiny.